Avís legal

L'Entitat Pública Empresarial MATARÓ AUDOVISUAL, EPE, propietat de l’Ajuntament de Mataró, gestiona el mitjà Mataró Audiovisual a través dels seus canals de Mataró Ràdio, Mataró Televisió, Mataró digital i Mataró Produccions. 

Ens podeu trobar al carrer Tordera, 37, 08302 de Mataró, amb CIF Q0801406J i el telèfon de contacte és el 936931320.

La web www.mataroaudiovisual.cat és l’única oficial de MATARÓ AUDIOVISUAL. Els usuaris poden dirigir les seves peticions, qüestions i queixes al següent correu-e: mataroaudiovisual@mataroaudiovisual.cat

La utilització del portal implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal. 

Els drets de propietat intel·lectual de la web URL www.mataroaudiovisual.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts són de titularitat de MATARÓ AUDIOVISUAL i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

La informació difosa a la pàgina és titularitat de MATARÓ AUDIOVISUAL i dels seus autors, i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, i resulten igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació amb cap dels elements integrants de la web o dels continguts i serveis personals.

Per tant, queda prohibida la còpia, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altre activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts del portal si no es compta amb el consentiment de MATARÓ AUDIOVISUAL.

L'accés a la web és de caràcter gratuït a tots els serveis de l'espai. En el cas que el web contingués modalitats de subscripció o de pagament, s’informarà explicitament i l’usuari haurà de llegir i d’acceptar les condicions generals i particulars de contractació per utilitzar aquest tipus de serveis. Tanmateix, queda clarament especificat en la web la forma de contacte en tot moment per resoldre els dubtes i les incidències que puguin sorgir en cada moment.

Registre d’usuari
Generalment, la utilització dels serveis del portal no exigeix la prèvia subscripció o registre per part dels usuaris. De tota manera, hi poden haver serveis en què és necessari registrar-se com a usuari. Aquest registre es farà en la forma que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a MATARÓ AUDIOVISUAL o a tercers per la informació que faciliti.

MATARÓ AUDIOVISUAL tractarà les dades conforme a la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

Per fer ús d’aquests serveis els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Continguts

MATARÓ AUDIOVISUAL posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen a les pàgines web.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada a la web sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Participació
Els usuaris registrats podran participar en diferents serveis que s’incorporin a la web.

Cada servei tindrà unes condicions particulars de participació que l’usuari haurà de seguir. En general, tant els usuaris que participen com els que només visualitzen la informació es comprometen a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

 • Respectar les opinions de la resta dels participants, tot i no compartir-les.
 • Abstenir-se d’insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, ni realitzar cap conducta contrària a la legislació vigent i a l’ordre públic.
 • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d’internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
 • Publicitat: no es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.
 • Spam: no es permet utilitzar el correu-e dels participants per enviar comunicacions no autoritzades.
 • Dades personals: Les dades d’una persona les podrà consultar tothom des del moment en què es publiquen. Cal tenir en compte que, si les dades personals no són pròpies, s’ha de tenir el consentiment del titular per poder-les publicar.

En cap cas, les dades que apareguin en fòrums i xats es poden considerar com una font de dades d’accés al públic, i en conseqüència no es podran incloure en fitxers de dades, ni utilitzar-les en benefici particular sense el consentiment del titular.
MATARÓ AUDIOVISUAL es reserva el dret d’eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes. De la mateixa manera, no es fa responsable de l’incompliment per part dels usuaris, ni de les conseqüències d’aquest incompliment.

La participació en concursos promoguts per MATARÓ AUDIOVISUAL comporta l’acceptació de les bases o de les condicions de participació.

Subscripcions
La subscripció al Newsletter o altres espais que hi puguin haver per part dels usuaris és voluntària i suposa l’acceptació de les condicions del subministre d’informació o dels continguts per part de MATARÓ AUDIOVISUAL. En tot moment es pot donar de baixa del servei.

Condicions d’utilització de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la web i els serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d’alguns serveis, com també la moral i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l’empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d’internet.

L’usuari s’abstindrà de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts, sense l’autorització expressa del titular.
 • Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de l’empresa o dels seus titulars, de les empremtes digitals o qualsevol dels altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del portal només si es compleixen les condicions següents:

 • Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats de la web.
  Que es faci només per obtenir la informació per a l’ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  Que cap dels continguts relacionats amb la web siguin modificats de cap manera.
  Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen. 

Reserves de domini
MATARÓ AUDIOVISUAL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
 

Responsabilitats
La web també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. MATARÓ AUDIOVISUAL no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que s’hi puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, continguts i serveis que en aquests llocs enllaçats existeixin. MATARÓ AUDIOVISUAL no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, continguts o serveis existents en els llocs enllaçats.
  La prestació o transmissió de la informació, continguts o serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continuts i serveis existents en els llocs enllaçats.
  L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
  La infracció de drets de propietat intel•lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
  La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il•lícita.
  Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.
   

MATARÓ AUDIOVISUAL no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc, de l’ús dels serveis i continguts accessibles des de la web. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que MATARÓ AUDIOVISUAL no controla l’autenticitat dels continguts ni informacions subministrades pels usuaris.

MATARÓ AUDIOVISUAL no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l’accés al portal o en el seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. MATARÓ AUDIOVISUAL farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

MATARÓ AUDIOVISUAL no serà en cap cas responsable per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d’internet que l’usuari hagi escollit.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l’usuari. MATARÓ AUDIOVISUAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.

MATARÓ AUDIOVISUAL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

 • La presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del portal.
  Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il•lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers 

La utilització no autoritzada de la informació continguda a la web, la seva revenda, com també la lesió de drets de Propietat Intel·lectual de MATARÓ AUDIOVISUAL donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Qualsevol enllaç de tercers al portal ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.

Protecció de dades
Les dades subministrades voluntàriament per l’usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponents en cada cas i amb l’objectiu de prestar el servei sol•licitat.

S'incorporaran en un fitxer de MATARÓ AUDIOVISUAL protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes segons el tipus de fitxers i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular.

En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant un correu electrònic que indiqui la petició concreta a l'adreça electrònica mataroaudiovisual@mataroaudiovisual.cat.