Una modificació de llei per accelerar la desocupació il•legal d'habitatges particulars i d'ús social

El Congres aprova una modificació de llei, per tal d'accelerar el procés  de desnonament en determinats tipus d'ocupacions il·legals. Aquesta modificació només és aplicable en el cas de particulars que utilitzin aquell immoble com a habitatge propi, així com per als habitatges d'ús social, ja siguin d'institucions públiques o privades, com ara ONG's. Una proposició de modificació de llei, que va ser presentada al Congrés pel PdCat i que va ser treballada des del Consell de l'Advocacia de Catalunya, presidit pel Degà del Col·legi d'Advocats de Mataró, Julio Naveira.

El que fa aquesta proposta de modificació és reduir el temps d'espera, des que es posa la denúncia per ocupació il·legal fins que s'executa el desallotjament, passant dels 28 mesos de mitjana, a uns 2 o 3 mesos aproximadament. Aquesta proposició de llei que modifica la Llei d'Enjudiciament Civil va ser aprovada al Congrés i ara caldrà que passi pel Senat, que és on s'haurà  d'aprovar definitivament.  

 

Informa: A.Gual