Un 40% dels residus que es generen al Maresme són reciclats

El Maresme recicla el 39 per cent dels residus que genera. Una dada positiva tot i que fa més de 5 anys que es manté estancada. L'objectiu de cara al 2020 seria que aquesta xifra arribés al 50 per cent, que marca la Unió Europea. Ho ha afirmat el director del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Carles Salesa, en una entrevista al Mataró al Dia. Tenint en compte que gran part de la feina de la planta se centra en separar els residus aprofitables del rebuig, un escenari l'ideal, tot i que utòpic, seria que la planta acabés tancant perquè implicaria que tots els ciutadans fan bé la seva feina.

D'altra banda, el Consorci per al Tractament de Residus posarà en marxa properament la seva primera campanya divulgativa i de conscienciació. Com és habitual posaran èmfasi en la importància de preservar el medi ambient i en aquest cas apostaran per innovar i posar de relleu com la gestió dels residus afecta les butxaques de tots.

Des del Consorci per al Tractament de residus es fa estudis de monitorització biològica de la població i ambientals que, segons la pròpia planta, constaten des de fa 15 anys que el funcionament de la instal•lació no té cap impacte sobre la salut pública.

 

Informa: Clara Sánchez