Pas endavant en l'ordenació i dinamització dels polígons

Vista del Polígon Pla d'en Boet

Mataró fa un pas més cap a l'ordenació i dinamització dels seus polígons. Aquesta passada setmana es va presentar en comissió informativa la modificació del pla general d’activitats industrials i terciàries, que serà portat al proper ple del 12 d’abril per a la seva aprovació inicial. Una modificació que vol posar ordre als usos dels polígons de la ciutat i incentivar a les empreses a apostar-hi. Fins ara, la normativa que regia els polígons dificultava, en determinats casos, l’obtenció de llicències, sobretot quan es volien concentrar activitats diferents en una mateixa parcel·la. Ara, amb aquesta nova ordenació, aquesta restricció desapareix, facilitant la creació de locals més reduïts i que cadascun pugui comptar amb una activitat diferent.

Dins de cada polígon s’han previst dos sectors, els dirigits a la indústria més tradicional, en aquest cas cada empresa haurà de comptar amb un espai  mínim de 500 m2, i els encaminats més cap al sector terciari, on s’hi trobarien recollits els espais d’oci i de restauració. Aquests locals haurien de comptar amb una superficie mínima de 200m2 i en el cas dels espais d'oci i recreatius s'ha estipulat una superfície màxima de 600m2.  Una nova ordenació que dificultaria encara més a l’arribada dels macroprostíbuls a la ciutat, ja que el solar sobre el qual estan projectats es troba en la zona considerada d’ús exclusivament industrial.

Aquesta reordenació dels polígons també pretén, acabar transportant a dins la ciutat, activitats que s’estan portant a terme als polígons i que per les seves característiques són més pròpies del nucli urbà. Amb això, a la llarga, s’espera contribuir a la dinamització del comerç del centre de la ciutat. 

Aquesta modificació no afectarà a les activitats que ja estan en marxa, tot i que no s’ajustin del tot a la nova normativa. Pel que fa a la suspensió de llicències aquesta s’allargarà fins el proper 7 de juliol, quan es podria demanar una moratòria d’1 any més. Aquesta només afectaria però a aquelles empreses noves que es vulguin instal·lar en un polígon mataroní sense complir el nou planejament.

Després de l’aprovació inicial, s’obrirà un període públic d’al·legacions, tot seguit es tornarà a revisar el projecte tenint en compte algunes d’aquestes demandes, la proposta tornarà a passar pel ple municipal i finalment, serà la Generalitat, la que doni el vist i plau definitiu.

 

Informa. A.Gual