Noves plaques i numeracions pel veïnat de Mata

El veïnat de Mata compta amb noves plaques de carrer i ha canviat l’adreça de 154 parcel·les. Són els primers treballs en aquesta zona de la ciutat, que tenen per objectiu ordenar l’espai agrari i forestal del veïnat. S’estan retolant els nous camins i proporcionant una nova numeració a les parcel·les i finques que limiten amb aquests vials. De fet, els treballs contemplen el canvi d’adreça de 236 parcel·les, un fet que facilitarà la localització de les finques davant possibles emergències o per a serveis logístics. 

Fins ara totes les finques estaven referenciades com a veïnat de Mata i amb una numeració dispersa, però el fet d’oficialitzar el nom de 18 camins del veïnat de Mata al Nomenclàtor de la ciutat ha permès ordenar i identificar correctament les finques. D’aquesta manera, també formaran part del padró i constaran a les bases de les dades municipals tributàries.

A hores d’ara s’han instal·lat plaques al camí de les Vinyes d’en Sumells,  al camí de les Cinc Sénies, al camí Antic de Mataró a Llavaneres, al camí del Pla del Castell, al camí de Can Llopis, al camí de Can Redeu, al camí de Can Majó, al camí de Cal Pilé i al camí de Can Puig.

Encara queden nou camins més i 82 parcel•les per ordenar. Es preveu que els treballs estiguin enllestits al primer trimestre de 2019.