Mesures a les residències de gent gran i persones dependents per protegir població vulnerable

Les residències de gent gran i persones dependents han tancat les seves portes com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. S’han determinat diverses mesures amb l’objectiu de protegir al grup de població més vulnerable de la infecció: les persones que viuen en centres residencials de gent gran, persones amb discapacitat i persones amb trastorn mental.

Només es permetran al màxim les entrades en aquests centres en casos de necessitat o d’urgència justificada, i sempre amb la valoració i l’aprovació de la direcció del centre. El centre ha de posar a disposició dels familiars que ho requereixin un telèfon per comunicar-se amb els usuaris i s’han suspès temporalment les activitats de grups que provinguin de l’exterior.

S’ha habilitat una única via d’accés al centre per controlar-hi les entrades i sortides i es fa un control de registre de totes les persones que accedeixin al centre. D’altra banda, també se suspenen temporalment els nous ingressos per tal d’habilitar espais d’aïllament en cas que sigui necessari.

Dins del centre també s’estan aplicant mesures organitzatives per protegir els usuaris del contagi com per exemple la restricció de la concentració i la utilització de zones comunes i la mobilitat entre plantes. Es distribueixen els professionals per equips que es limiten a treballar en una planta concreta.

També s’actualitza el protocol de neteja antisèptica i s’hi inclou la supervisió corresponent. També es reforcen les mesures d’higiene a tots els espais i superfícies dels centres.

Pel que fa als Casals Municipals de la Gent Gran, l’Ajuntament de Mataró els manté tancats durant aquest període. De tota manera, s’ofereix el servei alternatiu de menjador a domicili amb el suport de Creu Roja.

Informa: C.Sánchez