Mesures de mobilitat per evitar la transmissió del coronavirus

semafor_coronavirus

No acostuma a ser habitual que aquests dies que hi hagi aglomeració de gent als carrers de Mataró. Però mica en mica, i a mesura que avanci el desconfinament, els carrers tornaran a omplir-se de mataronins i mataronines. Per tal d’evitar al màxim les aglomeracions i intentar ordenar la circulació de persones, el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró ha començat a posar en marxa diferents actuacions enfocades a recordar als ciutadans que mantenir la distància de seguretat és la millor manera de lluitar contra la transmissió del coronavirus.

El paviment de les voreres, per exemple, s’hi ha començat a pintar pictogrames que demanen als vianants circular sempre per la dreta i evitar així creuar-se amb persones que caminen en sentit contrari. Una mesura que com hem pogut veure s’acostuma a respectar, però que és especialment important en carrers on les voreres són estretes, com molts dels ubicats al Centre històric, on és difícil mantenir la distància amb la resta de la gent si es circula de manera indistinta pels dos costats. Està previst marcar amb pintura blanca 290 pictogrames de dos tipus: la meitat d’ells amb la llegenda “Per salut circula per la vorera dreta” acompanyada del pictograma d’un vianant, i l’altra meitat només amb el dibuix i les fletxes que indiquen el sentit de circulació. 

Al pas de vianants de l’entrada a Mataró des de l’estació de RENFE és on s’ha pintat a cada costat un dels 110 pictogrames que hi haurà en 54 passos de vianants més per senyalitzar a la calçada l’obligatorietat de mantenir la distància. 

Aquest també es pot veure en el pas de petons del carrer Sant Agustí. Allà és on també s’ha començat a canviar els polsadors per sistemes que es puguin activar de manera més segura. En total es canviaran 177 polsadors, i malgrat encara h hagi gent que el prem amb la mà, la intenció és que al ser més gran que el de piu que hi havia fins ara es pugui activar fàcilment amb el colze. Fins ara, amb els de piu només es podria prémer amb el dit o amb un objecte. Hi haurà també 25 cruïlles que es deixaran fixes, anul·lant els polsadors.

L’Ajuntament estudia implantar progressivament altres mesures per adaptar la mobilitat dels ciutadans a les circumstàncies del moment.

Informa: JM.Spà