Mataró haurà de pagar més de 1,5 milions d’euros a El Corte Inglés

L’Ajuntament de Mataró es veu obligat a pagar més d’1,5 milions d’euros a El Corte Inglés en concepte d’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). El consistori ha emès un comunicat assegurant que accepten la renúncia a la llicència d’obres que va concedir a la locomotora comercial el 4 de febrer de 2012. No va ser però, fins el passat 15 de febrer quan El Corte Inglés va demanar la devolució d’aquest impost per un import d’1.583.366,51 euros.

Mataró tenia sis mesos per resoldre la situació i ja s’ha esgotat la meitat d’aquest temps. Una situació que, en superar-se aquest termini, podria obligar a l’Ajuntament a incrementar l’import total amb la càrrega dels interessos de demora.

A més a més, l’Ajuntament fa constar al comunicat que “la decisió de no construir el centre comercial en les condicions de la llicència atorgada al 2012 no és imputable de cap manera a l’Ajuntament”. Acaben assegurant que tampoc invalidaven la llicència les sentències del 2017 que anul·laven el planejament urbanístic i qüestionen el desmuntatge i trasllat de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.