Més dones adultes amb transtorns alimentaris

L'Hospital de Mataró registra un increment de casos de dones adultes amb trastorns d'alimentació. Si l'any 2003 eren una setentena de casos al centre hospitalari que patien aquesta malaltia, aquest 2018 s'ha superat els 90 casos. En canvi, pel que fa a la incidència entre la població infantil o adolescent s'ha mantingut o fins i tot ha disminuït una mica. Pel que fa a les possibilitats de cura, gairebé un 70 per cent d'adolescents amb aquesta malaltia, després de 6 anys en tractament, presentaven una remissió total. 

Segons un estudi de la Generalitat en base a enquestes a 13 hospitals públics i centres de tractament privat, sobretot les mares de pacients senten culpabilitat per la malaltia que pateixen les seves filles. Tot i això, tal com apunta la psicològa Àgata del Real, es tracta de patologies multicausals. 

El perfil de les pacients que pateixen trastorns de l'alimentació està marcat sobretot per dones noies més aviat joves o adolescents. Habitualment, una sèrie de trets de personalitat acompanyen aquest perfil.