Més de 10 mil treballadors afectats per un ERTO a Mataró per la crisi de la covid-19

ERTO

Es compleixen les pitjors prediccions que apuntava el Consell Comarcal del Maresme, ara fa un mes pel que fa ala les conseqüències econòmiques immediates que ha comportat la pandèmia de la covid-19 a casa nostra. Mataró acumula més de 1.600 empreses que han presentat un ERTO, el que afecta a un total de 10.015 treballadors. A la comarca, el nombre d' Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal presentats supera els 5.000 i afecta a més de 30.000 persones. Les dades fan referència al període concret que va, del 22 de març al 28 d'abril, i les ha extrapolat l'Observatori de Desenvolupament Local a partir de les publicacions del Departament deTreball, afers socials i famílies de la Generalitat.

Els sectors del serveis i el comerç són els més damnificats per aquesta pandèmia del coronavirus que porta associada una crisi econòmica. Així, per exemple l’hostaleria a la comarca representa 6392 expedients d’aquestes 30 mil persones afectades per un ERTO, o el de la indústria amb 5930 persones. Per la seva part, el sector econòmic del comerç al Maresme engloba 6585 de les persones que es troben en la mateixa situació.

El 96 per cent d'aquests expedients són per força major i, per tant, es poden vincular a la situació de pandèmia de la COVID-19.

Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, remarca la gravetat d’aquesta situació.  A Catalunya, són més de 700 mil persones les afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació.

Informa: O.Debat