Llistes d’espera a les residències públiques per a la gent gran

A Catalunya, hi ha 18.000 persones en llista d’espera per poder ingressar en  una residència pública per a gent gran. La xifra, però, és superior si es tenen en compte les peticions que es fan per accedir als geriàtrics concertats. I aquesta és la situació que viuen la majoria de grans ciutats catalanes, com és el cas de Mataró, amb una població de 128.000 habitants i només dues residències per a gent gran públiques. 

D’aquestes dues residències, n’hi ha una que és municipal. Es tracta de la Residència Sant Josep, on el temps d’espera per accedir a una plaça es situa entre els tres i quatre anys. La residència compta a l’actualitat amb 62 places per a residents amb una dependència total i amb 16 places de dia, és a dir, per a persones que dormir a casa seva. El director del centre, Imad El Bouchabi, explica, però, que la llista d'espera per accedir a una d’aquestes places es troba dins de la mitjana de Catalunya.  La situació de l’altre geriàtric públic de Mataró, la residència de gent gran de l’ICASS, és similar a la de Sant Josep. Aquest centre, situat a l’Avinguda Gatassa i gestionat per la Generalitat, compta amb més de 200 places, però té una llista d’espera de tres anys per poder-hi accedir. 

Segons el director de Sant Josep, les llistes d’espera són conseqüència d’un problema que va més enllà de Mataró. A Catalunya, hi ha més d’1,4 milions de persones que tenen més de 65 anys, és a dir, gairebé el 19% del total de la població. Els estudis prediuen que aquest percentatge pujarà fins al 30% el 2050 gracies als avenços de la medicina. Per això – explica- potser la solució seria invertir més recursos en l’àmbit de la gent gran.  El 2050, es preveu que Catalunya el nombre de persones amb més de 85 anys serà de més de mig milió, el doble que ara. A Mataró, la vuitena ciutat més gran de Catalunya, l’esperança de vida es situa ja en el 83 anys d’edat.

Informa: B.Doñate / J.Peñaranda / A.Durán