La tornada a l'escola serà el mes de juny, parcial i sense classes lectives

El Conseller Bargalló ha presentat aquest migdia un pla per a l'obertura dels centres educatius el mes de juny pels territoris que ja estiguin en fase 2. La tornada a l'escola serà voluntària i no lectiva i implicarà una reducció d'alumnes per grup. El curs lectiu no es reprendrà presencialment i seguirà de forma telemàtica fins al 19 de juny, que és la data fixada per a la seva finalització.

Les llars d’infants, els centres que tindran més dificultats

Les dificultats d'obertura més gran seran per les llars d'infants. En aquest cas els infants entre 0 i 1 any no podran tornar al centre aquest curs, mentre que els que tenen entre 1 i 3 anys, podran fer-ho en grups de 5 infants per espai i sense menjador escolar. L'obertura d'aquests centres quedarà subjecte al criteri d'aquests, que només podran obrir si veuen que poden complir amb les demandes d'espai, professorat i seguretat que es demana.

Les escoles d’infantil i primària

Pel que fa a les escoles d'infantil i primària, aquestes no podran obrir per a tots els alumnes. En primer lloc ho faran pels alumnes de 6è de primària, obrint grups reduïts de 13 per fer l'acompanyament de canvi d'etapa. Per la resta d’alumnes de primària que tinguin més de 6 anys s'oferiran tutories individualitzades en cas que es requereixi i caldrà sol·licitar-les amb cita prèvia.

Una situació diferent es presenta per als alumnes d’entre 3 i 6 anys. Aquests tindran l’opció d’anar al centre escolar amb grups reduïts, sempre i quan els seus pares no tinguin opció de teletreball.

Els instituts obren prioritzant els alumnes que canvien d’etapa

Pel que fa als instituts i els centres de formació professional, aquets podran obrir grups amb grups de no més de 15 alumnes en els casos de canvi d’etapa, és a dir per aquells que cursen 4t d'ESO i segon de batxillerat. La voluntat en aquest cas es poder fer un acompanyament per afrontar el curs següent.  Per la resta, com en el cas de la primària, hi haurà opcions de tutories individuals i personalitzades per a aquells alumnes que ho requereixin.

L’estiu i el curs 2020-21

El conseller Bargalló també ha explicat que els centres educatius no tancaran en tot l'estiu, i oferiran activitats per la comunitat, perquè aquest és un servei que afirma, cal donar aquest any.

Finalment, explica el conseller que al setembre es començarà un curs inèdit. Com a màxim es podran incloure 15 alumnes en cada espai. Això obligarà a una redistribució d'espais i en cas que no sigui possible caldrà demanar la cessió d'espais per a fer activitats de forma puntual. L'objectiu és que tots els alumnes vagin cada dia al seu centre, tot i que en algun cas caldrà entendre que el seu centre va més enllà del que és ara.