La temporada de terrasses s'allarga a Mataró

La temporada de terrasses s'allarga a Mataró

La nova ordenança municipal de terrasses regularà de manera específica les dels bars i restaurants amb l’objectiu de compatibilitzar la funció de dinamització dels entorns urbans amb la convivència ciutadana. El Ple Municipal del mes de novembre va aprovar inicialment aquesta ordenança reguladora que determina les condicions d’ubicació, les superfícies a ocupar, les característiques tècniques i estètiques dels elements a instal•lar-hi i els seus horaris, així com el règim disciplinari i també sancionador al qual s’hauran d’ajustar els titulars de la llicència. Una normativa que, segons l’Ajuntament de Mataró, millora molt respecte a l’anterior. 

En general a totes les terrasses s’admetrà la instal•lació de taules, cadires, para-sols, tendals, proteccions laterals, vetlladors o d’altre mobiliari que es necessita. Hi ha diverses novetats que inclou ara la nova ordenança com la retirada de tots els elements quan hi ha un tancament d’aquesta superior a les 48 hores i sempre que s’utilitzin estufes. També s’allargarà la temporada d’estiu de les terrasses fins el 14 d’octubre, permeten així que de diumenge e dijous puguin tancar a les dotze de la nit enlloc de les onze i a la una de la nit enlloc de les dotze per la resta de dies. Des de l’oposició no veuen clar que siguin compatibles les terrasses amb el descans dels veïns i critiquen que amb la nova normativa, moltes de les terrasses deixaran de ser legals. 

Per valorar la implantació d’aquesta normativa es preveu que es constitueixi una comissió de seguiment que es reunirà un cop l’any amb representants de ‘Ajuntament, entitats veïnals, el Gremi d’Hostaleria i associacions de comerciants. Amb l’aprovació inicial de l’ordenança ara s’obre un període d’informació pública de 30 dies. Si no es presenten al•legacions en aquest termini la norma quedarà aprovada definitivament.

Informa: M. Gómez