La Policia Local ha deixat de prestar 496 serveis requerits durant el 2020

La xifra representa l'1,22% dels més de 40.000 serveis de 2020. Les dades les va donar regidora de Seguretat Pública Anna Villarreal durant el passat ple ordinari, en resposta a una pregunta del grup municipal de Ciutadans

El govern xifra en 496 el nombre de serveis no prestats per la Policia Local provinents de demandes ciutadanes i en 1151 els planificats prèviament pel cos i que s'han deixat de realitzar durant el 2020. Així ho va explicar durant la sessió plenària d'aquest passat dijous la regidora de Seguretat Pública Anna Villareal en resposta a una pregunta efectuada pel grup municipal de Ciutadans sobre el nombre de serveis desatesos per la Policia Local aquest any passat. Ciutadans va afirmar que aquests eren més de 1.500, mentre que la regidora va voler fer aquesta distinció entre fets planificats o d'iniciativa pròpia del mateix cos policial i requeriments fets per la ciutadania davant algun tipus de situació sobrevinguda, considerant que aquestes són les demandes que realment s'han deixat d'atendre. Villarreal també va voler posar aquestes xifres en context, explicant que la suma dels dos números representa menys del 5% dels més de 40.000 serveis, entre planificats i requerits, comptabilitzats l'any passat i tant sols l'1,22% si ens centrem només en els requerits.

La regidora també va explicar que en els moments que es va donar la situació que calia prioritzar algun requeriment es va tenint en compte la gravetat del cas. Una resposta que no va convèncer a la cap del grup municipal de Ciutadans, Cristina Sancho, que va demanar al govern analitzar en més profunditat la gravetat dels requeriments desatesos i que se'n porti algun tipus de registre.

Per altra banda, durant la resposta que va fer la regidora Anna Villarreal, també va especificar que la situació extraordinària generada per la covid-19 ha fet que aquest passat 2020 s'hagin atès gairebé un 8% de serveis més respecta l'any anterior, amb una mitjana diària de més de 100.

Informa: A.Gual