La Policia Local de Mataró intervé 2.334 joguines no segures per Nadal

Per primera vegada, el cos policial ha dut a terme la campanya “Joguines segures” durant el mes de desembre la qual ha permès reportar incidències en joguines en 4 dels 9 establiments inspeccionats a tota la ciutat.

Fotografia: Policia Local

Les joguines són, habitualment, un dels regals estrella del Nadal. Abans no arriben a les llars però, cal assegurar que compleixen els requisits de seguretat establerts per la Unió Europea. És per això que, aquest any per primera vegada, la Policia Local de Mataró ha desplegat la campanya “Joguines segures”. Aquesta iniciativa es va engegar la setmana del 19 de desembre amb l’objectiu d’inspeccionar diversos establiments de la ciutat on es venen joguines per garantir que complissin la normativa.

Un cop als comerços, la tasca dels agents consisteix a revisar les joguines. En el cas de detectar alguna irregularitat, les precinten i queden immobilitzades. Així doncs, els comerciants deixen de poder vendre-les. A partir d’aquí, la Policia Local aixeca una acta i avisa a l’Agència Catalana de Consum del nombre de joguines que presenten irregularitats a cada comerç. Consum són els responsables d’indicar als botiguers què han de fer amb les joguines no segures. En línies generals, els agents afirmen haver trobat predisposició dels comerciants per col·laborar.

José Gómez (Caporal Policia Local de Mataró): Realment ells trien les joguines pensant que eren joguines que reunien els requisits de la normativa i després s’adonaven que no. Queden una mica sorpresos però se’ls hi explicava que normalment hi ha algunes empreses o fabricants que no reuneixen els requisits però que tot i així els posen en línia. Clar, això s’ha de retirar.

Juan Manuel García Moyano (Sotsinspector Policia Local de Mataró): Sobretot està el tema de la manca d’instruccions d’ús i informació dels perills de la joguina. També hi ha una manca molt habitual d’indicació dels fabricants i distribuïdors per si hi ha alguna reclamació, que l’etiquetatge estigui en espanyol perquè es pugui entendre... I després la manca l’obligatorietat de la marca de la Comunitat Econòmica Europea. Tret d’això, estan les pròpies de cordills que puguin estrangular, peces petites que es puguin empassar els nens...

En total la Policia Local ha inspeccionat 9 botigues de joguines i basars de diversos barris de la ciutat. D’aquests, en 4 s’han trobat infraccions que han estat reportades a l’Agència Catalana de Consum.