La llei de "desnonament exprés" fa pràcticament un any que va entrar en vigor

Fa pràcticament un any que va entrar en vigor l'anomenat desnonament exprés, la Llei 5/2018 de l'11 de juny que ha permès accelerar el procés de desnonament de determinats tipus d'ocupacions il•legals reduint el temps de recuperació dels habitatges dels 28 mesos de mitjana als 3 o 4 mesos.

Els casos d’ocupació que s’han vist afavorits per aquesta llei són aquells que compleixen 3 requisits. El primer és que l'ocupació no tingui cap títol legal previ. És a dir, no estaríem parlant, doncs, de persones a les quals se'ls ha acabat el contracte de lloguer i han seguit ocupant l'habitatge, sinó de casos d'ocupació sense cap lligam legal. El segon requisit és que la finca ha de ser estrictament un habitatge i no un local de negocis. I en tercer lloc, l'habitatge ha de ser d'una persona física, o bé, entitat municipal que fa funció social amb els habitatges que té en propietat.

Si es donen aquests casos, el ocupants tenen 5 dies des de la demanda per presentar un títol. Si aquest títol no es presenta, s'inicia el tràmit de desnonament. Ho explica Julio Naveira, degà del Col•legi d'Advocats.

Naveira explica que la posada en marxa d'aquesta modificació de la llei ha tingut un efecte dissuasori que ha acabat actuant també com a prevenció perquè no s'ocupin aquest tipus d'habitatges.

Des del mes de juny de l'any 2017, la Unitat de Civisme i Convivència de la Policia Local de Mataró ha obert un total de 450 expedients d'ocupacions il•legals d'habitatge. Naveira insisteix en que ara cal lluitar per l'ocupació de locals comercials que no estan afectats per aquesta llei.

Informa: J.Peñaranda