La incineració d’EPIs no hauria fet augmentar l’emissió de dioxines de la Planta de Valorització

La incineració de 1.200 tones d’equips de protecció individual a la Planta de Valorització de Residus del Maresme no hauria fet incrementar les emissions de dioxines, unes toxines que sorgeixen principalment de la crema de productes amb clor, com els plàstics PVC. Així ho conclou un informe elaborat  pel centre tecnològic Eurecat qui afirma que “no hi ha evidències que permetin inferir que la incineració d’EPIs procedents de recintes hospitalaris sigui un factor que pugui contribuir a l’augment de la generació de dioxines”. En aquest sentit, l’informe detalla que la composició majoritària d’aquests EPIs són plàstics no clorats. A més, en el document s’indica que és probable que les emissions de dioxines hagin disminuït. Els paràmetres d’emissió de dioxines d’aquests dos mesos no estan registrats, ja que la normativa no ho requereix un mostreig continu. El que sí que es registra contínuament són les emissions d’àcid clorhídric, format per clor i hidrogen. Aquestes emissions s’han reduït com a mínim 10% respecte els mesos de gener i febrer. A més, durant el 2019 es van situar en un 70% del límit legal fixat.

El descens dels residus municipals, on el clor hi té presència, i la baixa quantitat de plàstics clorats dels EPIs serien el motiu d’aquesta reducció d’emissions, segons el director del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Carles Salesa.

Un informe encarregat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids i Urbans del Maresme arran d’una denúncia presentada a la Fiscalia per part de l’entitat ecologista mataronina Terra Verda. L’entitat assegura que la “incineració de material sanitari és una de les principals fonts de dioxines” i reclama que es tracti aquest material sanitari d’altres maneres que no impliquin la incineració, com la esterilització.

Des de l’Agència de Residus de Catalunya expliquen que la saturació de les tres plantes que gestionen aquests residus sanitaris habitualment a Catalunya és el motiu pel qual s’ha autoritzat tres plantes de valorització de residus, entre elles la de Mataró, per incinerar temporalment residus sanitaris de caire infecciós de risc baix. Afirmen que després d’avaluar el risc de no tractar aquest material que ha estat en contacte amb persones amb Covid-19, es va decidir que la millor opció era la incineració, tal i com també va recomanar el Ministeri Sanitat el 22 de març. Unes autoritzacions que, asseguren, compleixen amb les normatives ambientals.

 

Informa: S.Ruiz