L’últim tram de la reurbanització de la Ronda Cervantes pel 2019

L’últim tram de la reurbanització de la Ronda Miguel de Cervantes començarà a principis del 2019. Aquest tram pendent s’ubica entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral i dona continuïtat al passeig per a vianants creat ja des de la Plaça d’Alfred Opisso fins al mateix Carrer Herrera. Les millores que es faran en aquest nou tram seran principalment de clavegueram, que fins ara presenta un estat de conservació deficient per les arrels dels arbres. A més, s’aprofitarà per instal•lar un nou col•lector de PVC, set nous pous de registre i nous embornals. Pel que fa a la millora de la urbanització de l'espai se seguirà amb les tasques ja realitzades a la part alta del vial i al llarg dels 280 metres lineals del nou tram i els més de 5.600 metres quadrats de superfície es preveu l’ampliació del passeig per a vianants, la millora en l’accessibilitat, nou enllumenat, la consolidació del carril bici i s’hi instal•larà nova senyalització i mobiliari urbà com bancs i papereres. L’Alcalde de Mataró, David Bote, creu que és una millora important no només per la zona sinó també per a la ciutat.

En àmbit econòmic aquestes actuacions, tant el projecte del clavegueram com la millora de la urbanització, pugen més de 634 mil euros. Tot i que s’executaran de manera simultània, el projecte del clavegueram tindrà una durada de 10 setmanes, mentre que la urbanització s’allargarà quatre mesos. La totalitat del projecte quan s’acabi aquest últim tram haurà costat a l’entorn del milió d’euros. L’última partida que es destina a aquest darrer tram però, no depèn de l’aprovació del pressupost perquè ja estava prevista al pressupost de l’exercici vigent.

La Junta de Govern Local ja va aprovar el projecte amb data 2 d’octubre. Ara es troba en termini d’informació pública i per aquesta mateixa setmana estan previstes trobades amb els veïns per informar-los de les afectacions.

 

Informa: M.Gómez