Justificant d'assistència mèdica sense cua

Hospital, assistència mèdica, CAP

Els pacients del CSdM podran obtenir el justificant d'assistència mèdica per presentar a la feina sense necessitat de fer cua. Aquesta és la nova opció que ofereix el portal "La meva salut", en la seva voluntat d'oferir al pacient un accés ràpid al seu historial mèdic, alhora que agilitzar certs tràmits.
En aquest espai digital de caràcter personal, s'hi poden trobar receptes, l'historial d'analítiques, el carnet de vacunes, així com els diferents informes mèdics o d'ingres hospitalari del pacient. 
Així ho explica Miquel Àngel Martínez, metge de família i director l'ambulatori d'Argentona.

Una altra de les opcions més destacades que ofereix el portal és la e-consulta. Aquesta permet preguntar dubtes via correu electrònic amb l'infermer o metge que el pacient tingui assignat. Aquesta possibilitat permet agilitzar la interacció entre pacient i professional mèdic, alhora que ajuda a descongestionar les consultes mèdiques.

Ara es vol treballar perquè la e-consulta es pugui fer servir fora del portal, a través d'una aplicació mòbil. Per poder tenir accés al portal "La meva salut" cal adreçar-se al CAP i demanar l'activació del compte.

Informa: A.Gual/ O.Debat