Investigadors del Consorci Sanitari del Maresme estudien la relació entre la MPOC i la COVID

Els fàrmacs inhalats emprats habitualment per tractar la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, la MPOC, podrien protegir davant de la infecció de la COVID 19 i tenir efectes beneficiosos de cara al seu tractament.

Així ho estan estudiant un equip d’investigadors del Consorci Sanitari del Maresme, després d’observar que dels més de 400 pacients ingressats per coronavirus a l’Hospital de Mataró tan sols un 5 per cent d’ells patia MPOC, un percentatge que es considera molt baix si es compara amb altres infeccions respiratòries com, per exemple, la grip. Aquest tipus de malalts acostumen a ser fumadors de llarga durada als qui els han quedat les vies respiratòries afectades.

Els medicaments que prenen de manera crònica aquests malalts i que aparentment els protegeix millor de la COVID19 son els broncodilatadors.

De tota manera, el cap del servei de Medicina interna de l’Hospital de Mataró, el doctor Ramon Boixeda, alerta que tot i que aquest tipus de malalts, que pateixen emfisema o bronquitis crònica, no s’infecten tant de COVID19, en cas que ho facin tenen un pitjor pronòstic. Tot i que aquests pacients ingressen menys, en cas que s’infectin, la seva taxa de mortalitat es troba entre el 40 i el 45%.

La mitjana d’edat dels pacients que pateixen Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica és de 70 anys. Les principals malalties que s’engloben en les signes MPOC són la bronquitis crònica i l’emfisema pulmonar. Des de el Consorci Sanitari del Maresme es proposa ara aprofundir la recerca en aquesta línia per comprovar si, realment, aquest broncodilatador podria ser efectiu contra el SARS-COV-2.

Informa: G.Lira/C.Sánchez