Guardonada la Xarxa d'Espais Joves per adaptar espais amb perspectiva de gènere

La Xarxa d’Espais Joves de Mataró ha rebut un guardó de Federación de Municipios y Provincias en reconeixement a la revisió en clau de gènere que han portat a terme. Una revisió que es va començar l’any 2015 i que consisteix en adaptar aquests espais per a convertir-los en veritables espais amb perspectiva de gènere. El treball de revisió s’ha centrat en diferents aspectes com: el paper dels equips educatius, les dinàmiques que es donen entre els joves, el treball amb les famílies, l’organització de l’espai, el disseny de la programació i la comunicació i imatge del projecte. La iniciativa va sorgir arran de les dades que assenyalaven que el nombre d’usuaris era major que el d’usuàries i que el curs 2015-2016 el nombre d’usuàries el curs va ser d’un 23%. Després de la feina de la revisió de gènere, el del 2017-2018 va ser d’un 32%.

A hores d’ara hi ha quatre barris de la ciutat que compten amb els espais joves que conformen aquesta xarxa: La Llàntia, Rocafonda, Cerdanyola i Pla d’en Boet. A dia d’avui aquests espais donen servei a un total de 450 joves inscrits. La coordinadora de la Xarxa d’Espais Joves apunta a que la necessitat acabarà fent que s’obri un cinquè espai jove a Mataró.  

A la Xarxa d’Espais Joves de Mataró hi treballa un equip educatiu format per 13 persones. Aquest nou curs es destinarà a donar a conèixer entre els joves “altres models de masculinitat”.

Informa: C. Sánchez

<div id='embed-alacarta-7174' style='width: 100%;height:100%;'></div><script src='//www.alacarta.cat/js/embed.js' data-container='embed-alacarta-7174' data-src='5c079abdaadb9d30e4dece22'></script>