Front comú en la reivindicació de més inversió al Consorci Sanitari del Maresme

Front comú en la reivindicació de més inversió al Consorci Sanitari del Maresme

El Consorci Sanitari del Maresme podria rebre de forma immediata una dotació econòmica per atendre inversions urgents llargament reivindicades. Així ho han reclamat tots els grups municipals directament a la Generalitat a través de la Junta de Portaveus celebrada aquest dilluns. Per unanimitat doncs, s’han mostrat preocupats davant la greu situació per la que asseguren que passa el CSdM. Una situació que s’agreuja, diuen,  tant pel finançament de l’activitat sanitària com per les inversions o la saturació i sobrecàrrega del personal assistencial. De fet, ho determina també una auditoria tècnica d’estructures, instal•lacions i equipaments -feta recentment- que estima un volum d’inversions en obres, instal•lacions, equipaments i sistemes d’informació i control per valor de més de 23,7 milions d’euros, dels quals 10,4 es considerarien per a actuacions urgents i prioritàries. 

El dèficit estructural en el pressupost d’ingressos que té el CSdM posa en risc, segons l’Ajuntament, els guanys de qualitat assistencial assolits en els últims anys. És per això que proposen, conjuntament amb el Comitè de Treballadors, l’elaboració d’un nou Pla Director Sanitari del Maresme Central que contempli, tant a curt com a mitjà i llarg termini les necessitats estructurals dels diferents àmbits assistencials. Un treball que, segons la declaració institucional, hauria de realitzar-se amb total transparència. 

L’Ajuntament de Mataró també exigeix al govern incrementar el Contracte Programa de manera que es corregeixi el seu infra-finançament crònic contemplant així dotacions com per exemple la de les jubilacions dels especialistes professionals integrats de l’Institut Català de la Salut. 

Informa: M.Gómez