Fins a 750 euros de multa per no netejar els pixats de gos, a partir de febrer

A partir de l'1 de febrer de 2018, a Mataró, qui no netegi els pixats de gos amb aigua serà sancionat amb una multa que pot arribar als 750 euros. Aquest és un dels elelments més destacats de la nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal. Els objectius són controlar la propietat dels animals, preservar la salut pública i evitar els abandonaments

La nova Ordenança municipal sobre Tinença, Protecció i Control animal també estableix multes de 1.500 a 3.000 euros a  aquells que no recullin excrements. La normativa ha superat el procés d'ale·legacions amb diverses novetats: per exemple, afegir la definició de gos d'assistència; s’inclou la prohibició dels collars que puguin provocar descàrrega o vibració; també, en el cas de deixar animals de companyia en vehicles estacionats, caldrà indicar l’hora en què es va estacionar el vehicle per facilitar el control del temps que porta l’animal sol dins del mateix

Les multes per infraccions lleus van dels 100 fins als 750 €; per les infraccions greus de 751 € fins als 1.500 €; i les molt greus arriben fins als 3.000 €.