A finals d’any començarà la renovació del paviment de la plaça de Santa Anna

Ja hi ha data per l’inici de la renovació del paviment de la plaça de Santa Anna. En principi es treballa amb la idea de començar les obres a partir de finals d’aquest any o, com a molt tard, a principis del 2021. Per tal d’intentar interferir el menys possible amb les activitats que es desenvolupen en aquesta àrea i al seu voltant, la nova pavimentació es farà per fases. 

I en què consistirà aquesta obra? L’Ajuntament pretén substituir els 2.000 m2 de paviment de pedra calcària que hi ha en aquest espai per lloses de pedra granítica com les que ja es van col·locar als laterals o a La Riera. El material que forma part del terra actual de la Plaça de Santa Anna s’ha degradat amb el temps i per les seves pròpies característiques, és per això que ara cal reemplaçar-lo. A més, dins d’aquesta actuació també es contempla l’eliminació de graó longitudinal que hi ha a la part de mar de la plaça i que suposa un entrebanc. El cost aproximat d’aquesta obra rondarà els 400.000€. 

Aquesta millora del centre de la ciutat és un dels primers projectes urbanístics que contempla el Pla d’Impuls al Centre, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l’activitat cultural i comercial del cor de Mataró. 

Informa: L.Sanmiquel