Es reforça la neteja i desinfecció de la via pública

coronavirus

L'Ajuntament de Mataró ha reforçat diversos serveis relacionats amb la neteja de la via pública per atendre les prioritats de desinfecció d'aquells espais que són més sensibles a possibles contagis amb l'objectiu de combatre la transmissió del coronavirus.

En aquest sentit, s'ha reforçat la neteja i desinfecció de les tapes dels contenidors per minimitzar el risc de les superfícies de contacte. Els treballs suposen la neteja amb aigua i sabó i la desinfecció amb un bactericida.

L'Ajuntament també ha iniciat els tràmits per contractar una empresa especialitzada i autoritzada pel Ministeri de Sanitat que reforçarà la neteja i desinfecció en aquells espais de la via pública que són més sensibles, ja sigui perquè es preveu més circulació de possibles persones afectades o portadores del coronavirus o bé població de més risc associat.

Estem parlant de centres sanitaris o de les residències de la gent gran, de zones concentració de públic com els entorns de mercats o superfícies de més contacte com les botoneres dels semàfors.

Per altra banda es mantenen al 100% el servei de recollida de la brossa domiciliària i de recollida de voluminosos, l'atenció als possibles desbordaments de contenidors, el buidatge de papereres, la neteja dels carrers dos cops per setmana i l'atenció a les incidències a través de l'APP Mataró Neta. També s'han establert serveis de reforç puntuals per atendre incidències a demanda del Servei d'Espais Públics. El mateix estat d'alarma i el fet que la majoria de comerços estan tancats, altres serveis, com la recollida de la brossa comercial, s'han reduït per atendre només aquelles activitats autoritzades i en funcionament.

Informa: JM.Spà