Els últims vestigis dels peatges al Maresme desapareixeran el 2024

La Generalitat licita els treballs que donaran continuïtat al desmuntatge de les marquesines dels carrils centrals de l'autopista quan es va alliberar de pagament

L’any que ve la comarca del Maresme veurà, finalment i si les previsions no fallen, com els darrers vestigis de l’autopista C-32 desapareixeran. Es tracta de les àrees de peatge distribuïdes al llarg de l’antiga via de pagament i que encara estan dempeus després del desmuntatge que es va fer de les marquesines dels carrils centrals quan es van alliberar els peatges, el 31 d’agost de 2021.

Segons el departament de Territori, està previst que els treballs comencin a principis de 2024 i tinguin una durada de 5 mesos. 

Les obres consistiran bàsicament a desmantellar les marquesines i altres elements d'aquestes àrees, distribuïdes per diversos municipis de la comarca, que resten tant al tronc com als laterals i la restitució de la vialitat necessària en tots dos sentits de la circulació.

Els treballs inclouran l'enderroc de les illetes que conformen els passos, les barreres de seguretat, cabines de peatge i les instal·lacions existents. També s'adequaran i pavimentaran noves calçades que s'han projectat i s'hi col·locarà senyalització i barreres de seguretat, entre altres elements.

Aquestes obres també està previst executar-les a la C-33, al Vallès Oriental. Les dues intervencions compten amb un pressupost de 5,2 milions d’euros.