Els equips de Primària del CSdM reforcen les urgències i prioritzen l’atenció no presencial

Els Centres d'Atenció Primària del Consorci Sanitari del Maresme han anul·lat les visites i proves programades i donen assistència urgent a domicili en tots aquells casos que no es poden resoldre via telefònica. La mesura l’estan portant a terme els equips de Mataró Centre, Cirera Molins i Argentona, que compten amb plans de contingència propis per garantir els recursos per l'atenció espontània i maximitzar l'atenció no presencial.

Els pacients que se segueixen atenent als centres són aquells que requereixen guariments, els controls TAO que no es poden allargar, les vacunes de nens de 0-15 mesos i els tractaments injectables que no es puguin demorar. Els professionals també atenen a domicili a pacients que requereixen guariments o controls TAO, així com a pacients pal·liatius i pluripatològics, crònics complexos i amb malalties cròniques avançades que estiguin descompensats.