El Patronat Local de la Vellesa dona el romanent de tresoreria a Serveis Socials

Marisa Merchán i Lluís Juvinyà

El Patronat Local de la Vellesa dona 4.207 euros a Benestar Social de l'Ajuntament. Uns diners que representen el romanent de tresoreria que hi havia en el moment que es va estingir l'entitat i que ara han estat donats a l'Ajuntament, perquè els destini a polítiques socials. En aquest cas, la previsió que fa l'Ajuntament és poder destinar aquests diners a millorar la qualitat de vida de la gent gran de la ciutat a través d'ajuts als menjadors dels Casals Municipals de la Gent Gran o finançant activitats que serveixin per dinamitzar aquest col·lectiu.

En nom del Patronat Local de la Vellesa, va parlar el que era el seu president, Lluís Jubinyà, qui va explicar que aquesta donació del romanen de tresoreria estava contemplada en els estatuts de l'entitat, en cas de dissolució. Van optar finalment per donar els diners a Serveis Socials de l'Ajuntament, perquè fossin ells els que decidissin o podrien fer millor servei.

El Patronat Local de la Vellesa de Mataró es va dissoldre després de 61 anys organitzant la Festa de la Vellesa de la ciutat. El Ple ordinari del mes de març va acceptar per unanimitat aquesta donació.

 

Informa: A.Gual / O.Debat