El carrer Santa Teresa queda obert al pas de vianants

Després que l'Ajuntament hagi iniciat, de manera subsidiària, els treballs per evitar els despreniments de les façanes dels edificis del 25 i 27, el carrer Santa Teresa ha pogut quedar reobert al pas de vianants. 

Recordem que l'ensorrament de l'interior d'aquests dos immobles, del 25 i 27, va obligar dissabte a desallotjar també preventivament els dos immobles contigus, dels números 29 i 31. 

Des d’aquest dilluns al matí, operaris amb una grua de cistella enderroquen manualment les runes que fan més inestable l’interior de l’immoble del número 25. Es tracta dels treballs més urgents per garantir la seguretat de l’edificació.