Drets dels viatges de transport marítim i/o terrestre

A l'estiu í especialment a l'agost, és quan més gent acostuma a marxar de vacances. Malauradament, en moltes ocasions quan es viatja sorgeix algun inconvenient com el retard, la cancel·lació o danys a l'equipatge. Des del Servei Públic de Consum, fan extensibles una sèrie de recomanacions i consells per qualsevol viatger que desconegui quin tipus de reclamacions es poden arribar a fer si es viatja en transport terrestre, com l'autobús o el tren, o marítim.

És molt important que es tingui coneixement de tota la informació del bitllet que es compra i que en  tot moment es dugui a sobre. A més, en autocar el transportista és el responsable de l'equipatge i si es malmet, es pot indemnitzar amb 14,50 € per kg. No passa el mateix al tren, que no es fa responsable de la custòdia de l'equipatge però sempre es pot reflectir la queixa al llibre de reclamacions i demanar una indemnització.

En el cas del transport marítim, com els ferris o els creuers, si el servei pateix un retard de més de 90 minuts o una cancel·lació, el consumidor té dret al reemborsament del bitllet, menjar i beguda, allotjament si l'espera dura fins l'endemà i a una indemnització del 25% o del 50% del bitllet.

Si es desconeix quin tipus d'acció s'ha d'emprendre si un usuari es troba amb alguna d'aquestes situacions o qualsevol altra, la Comissió Europa ha elaborat una guia pel consumidor i els seus drets a l'hora de viatjar.

 

Informa: L.Fernández