Dos morts i augment de la sinistralitat laboral al Maresme

Dues persones van morir mentre treballaven durant el 2019. Així ho detalla l’informe de sinistralitat laboral que porta a terme Observatori de Desenvolupament Local del Maresme del Consell Comarcal.  Pel que fa al total d’accidents laborals produïts la xifra s’acosta als 4 mil de diversa consideració, una xifra més elevada que la mitjana de la província de Barcelona i de tot Catalunya. Una dada també superior a la del 2018 quan es van produir al voltant de 3600 accidents laborals. Així, també ha augmentat l’índex d’incidència al Maresme, un 5,15% més elevat que el de l’any 2018.

Els sectors més afectats per la sinistralitat continuen sent els serveis, la construcció i la indústria. Els homes pateixen més accidents de caràcter laboral. En concret durant el 2019 el 67per cent dels sinistres van patir-los homes i un 32 per cent dones.

Aquestes dades s’extreuen de l’anàlisi fet durant tot l’any 2019. És a dir, el tram analitzat no comprèn el 2020 i per tant, no coincideix amb la pandèmia del coronavirus i l’estat d’alarma viscuts a la comarca.

Informa: O.Debat