Creu Roja obre 19 places d'acollida per a refugiats a Mataró

Assessorament

La Creu Roja ha obert a Mataró 19 places d'acollida per a persones refugiades. El centre, ubicat a les Cinc Sènies, es va posar en funcionament el passat diumenge amb un equip interdisciplinar d'una desena de persones i amb el suport del voluntariat. Amb aquesta ampliació a Mataró, la Creu Roja ja compta amb 223 places d'acollida arreu de Catalunya, amb capacitat per acollir 446 persones l'any. I s'espera ampliar aquesta capacitat a 516 persones a finals d'aquest 2017.

Ara mateix, Mataró disposa de té 19 llocs per a refugiats, que, en el màxim de sis mesos, es reemplaçaran amb 19 places més. De moment el centre es troba a l'espera de l'assignació de persones.

El coordinador de la Creu Roja de Mataró, Santi de Arcos, ha explicat que la capital del Maresme ja té experiència en acollir refugiats, però ara és la primera vegada que es desenvolupa a la ciutat la primera fase del programa d’acollida.  

La Casa Corona de Mataró, un espai dedicat a la masoveria habilitat ara com a centre d'acollida, és possible gràcies al gest altruista d'un particular de la ciutat que ha ofert els espais del seu habitatge per poder acollir aquestes persones. Així mateix, com en la fase d'integració les persones que viuen a la ciutat tenen recursos facilitats per entitats o particulars dirigits a aquesta finalitat.

La Creu Roja és una de les entitats socials que gestiona el programa estatal d'acollida i integració per a població refugiada, del qual formen part les noves places obertes a la capital del Maresme. Per cobrir de forma integral les diverses necessitats es fa gracies a la xarxa social de Mataró.

A Mataró, es desenvoluparà la primera fase d'aquest programa, corresponent a l'acollida inicial, de sis mesos de durada. Durant aquesta fase inicial, es cobreixen totes les necessitats bàsiques de les persones refugiades i se'ls proporciona allotjament en places d'acollida residencial. D’aquesta manera, s’ha de poder concentrar el màxim en el coneixement de l'entorn del país d'acollida i sentar les bases del seu procés d'integració.

D'aquesta fase dependrà l'èxit de la segona, que consta d'una acollida de 18 mesos d'assentament en el territori. Aquest centre compta amb altres activitats per facilitar l'acollida i la integració, com també formacions en llengua i coneixement de l'entorn i, suport en la recerca d'habitatge i feina.

La Creu Roja també es coordina ambla Generalitat de Catalunya per facilitar l’accés de les persones refugiades a la xarxa de serveis públics (ensenyament, salut, etc), així com amb els consistoris de les diferents localitats en què es troben acollits els sol·licitants d’asil, com és el cas de l’Ajuntament de Mataró.