Controls glucèmics i informació per controlar la diabetis

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, durant la jornada del dissabte, es va situar a la baixada de Santa Anna, una taula informativa on també s'oferia la possibilitat de fer-se controls de glicèmies gratuïts. El proper 14 de novembre se celebra el dia mundial de la Diabetis
i aquests dies l'Associació de Diabètics del Maresme ha fet taules informativa on també s'oferia la possibilitat de fer-se controls de glucèmies gratuïts.

La diabetis és malaltia crònica, per la qual les persones han de rebre un tractament per conviure amb ella la resta de la vida. Les més conegudes o habituals són la diabetis de tipus 1 i la de tipus 2. La de tipus 1, es presenta de forma espontània i explosiva, i s'acostuma a presentar als joves. La de tipus dos, es presenta normalment a persones més grans i es deu a una deficiència d'insulina en el pàncrees. La diferència entre ambdues és que una és per una reacció autoimmune i l'altre acostuma a ser un cansament de la funció del pàncrees en la regulació de la glucosa i la insulina.

I per evitar complicacions, han organitzat una campanya per conscienciar a la societat. També, es va fer una enlairada de globus, en favor del Dia Mundial de la Diabetis, una malaltia que afecta entre un 5-8% de la població diagnosticada.