Comencen a pavimentar el solar de Triangle Molins

Foto: mataro.org

L’Ajuntament de Mataró ha començat les obres d’arranjament de la zona d’estacionament del denominat Triangle Molins, entre les rieres de Cirera i de Figuera Major i la ronda de Frederic Mistral. Es tracta d’uns terrenys municipals sense pavimentar que utilitzen molts veïns del barri per aparcar el cotxe i que necessitaven una adequació. Ho ha explicat a Mataró Ràdio, la regidora de Espais Públics i Equipaments, Núria Moreno.

Els treballs previstos són la pavimentació del solar amb una barreja de sauló i un 5% de ciment pòrtland. També es farà una escala amb graons de fusta des del pas de vianants a la riera de Cirera. Al punt baix del pàrquing, Aigües de Mataró millorarà la recollida les aigües pluvials, que es canalitzaran al sistema general del clavegueram de la ciutat. De la mateixa manera, es substituirà i millorarà l’enllumenat interior de l’espai, s’arranjaran els talussos que delimiten el solar i es col·locaran dues papereres.  

A petició dels veïns, l’Ajuntament està valorant la possibilitat d’asfaltar els terrenys amb ciment en un futur, de manera que el tractament de compactació que es fa ara serviria com a subbase. De fet, els veïns volen que aquest solar inclogui en un futur una zona d’oci per al barri. I així s’ha recollit en una de les propostes que han quedat finalistes en el procés de participació de Mataró, que s’acabarà de resoldre abans de finals d’any, com ha recordat la regidora. Les obres del sector de Triangle Molins, que costaran uns 50.000 euros, es faran per fases i duraran unes sis setmanes aproximadament.