Bona part dels pacients desconeixen el Testament Vital

Un estudi fet a l'Hospital de Mataró demostra que una bona part dels pacients desconeixen que tenen l'opció d'expressar anticipadament les seves voluntats a través del testament vital. De fet, els resultats d’aquest estudi observacional, en el que han participat 374 professionals i 436 usuaris, detalla que només el 38% dels consultats coneix l’existència d’aquest document i solament un 10% el té fet. De la resta, la majoria assegura que no se l’ha fet, principalment, per manca d’informació. Pràcticament el 100% dels participants creuen que el pacient ha de participar en les decisions que es prenen sobre la seva salut. 

En resposta a aquestes dades, s’ha creat el que es coneix com a Comissió Mort Digna. Com a objectius, la Comissió es marca definir el significat de mort digna i què és el Testament Vital i fer-ne difusió a més de sensibilitzar a la població sobre aquesta qüestió. 

Pel que fa als professionals, el 95 i mig per cent afirmen que coneixen el Testament Vital però desconeixen detalls del seu procediment. Precisament, la Comissió Mort Digna també es marca com a repte formar els professionals de la salut, usuaris i escoles.

Tags: