Baixa la inserció laboral de les persones amb discapacitat

Al llarg del 2021, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat intel•lectual va baixar un 2,8% situant-se al 17,6 mentre que el percentatge de les persones sense discapacitat era d’un 64,3%.

Fotografia: tvmataró

Només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual té feina. I no només això. Les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística corresponents al 2021 demostren que tant la taxa d’activitat com la d’ocupació d’aquest col·lectiu han baixat l’any passat. Això suposa un problema tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social per aquestes persones.

Carme Martí (directora de Desenvolupament de Negoci dels Serveis Laborals de la Fundació El Maresme): Les persones amb discapacitat no tenen les mateixes oportunitats que la resta per trobar una formació a mida i adaptada a les seves necessitats. Això és molt important. Normalment, són persones que acaben l’ESO i que aleshores costa trobar un recurs adient per a elles que els acompanyi i els hi doni el suport que necessiten. Després, la poca predisposició o motivació de les empreses a fer el pas de contractar una persona amb discapacitat perquè d’entrada ho veuen com un problema.

Davant de les dificultats que es troben a l’hora de formar-se i d’adquirir una feina, des de la Fundació El Maresme van recollir un seguit de reivindicacions dirigides tant a la Generalitat com al govern espanyol en el marc del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Una de les més significatives és l’augment del percentatge de vacants per a persones amb discapacitat que ha de reservar una empresa amb més de 50 treballadors.

Carme Martí (directora de Desenvolupament de Negoci dels Serveis Laborals de la Fundació El Maresme): Una de les reivindicacions que s’estan fent aquests dies des de Dincat, que és la nostra patronal, és que els legisladors facin el possible perquè el 2% augmenti i passi d’un 2 a un 4%. I que se sigui més estricte per vetllar perquè això es compleixi.

Des de la Fundació també es reclama poder garantir un accés a la jubilació de forma anticipada tenint en compte l’envelliment prematur d’aquest col·lectiu o permetre que sigui compatible disposar d’una feina remunerada i rebre prestacions econòmiques de caràcter assistencial.

“La diversitat des de qualsevol punt de vista és bona”. Amb aquestes paraules posa en valor Carme Martí, directora de Desenvolupament de Negoci dels Serveis Laborals de la Fundació El Maresme, l’oportunitat de contractar persones amb discapacitat intel·lectual. És per això que Martí encoratja a l’administració pública i a les empreses a obrir les portes a aquest col·lectiu perquè la seva incorporació genera un entorn favorable i un creixement de la plantilla.