Augmenten un 36’3% les dones ateses a Mataró per violència masclista

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Mataró ha atès fins el 31 d’octubre d’aquest any a 37 dones més per violència masclista que durant tot el 2018. L’any passat van ser 102 les dones que el SIAD va derivar al Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) de la Generalitat, el servei especialitzat en la recuperació en situacions de violència. En el que portem d’any la xifra puja fins a les 139, el que representa un augment del 36’3%. En el global de dones ateses pel SIAD, durant el 2018 en van ser 306. Aquest any, fins el 31 d’octubre, se n’han atès 299.

D’altra banda, a finals de gener d’aquest any Mataró va posar en marxa el Servei d’Atenció Integral (SAI) adreçat al col•lectiu LGTBI. En els seus primers nou mesos de vida, el SAI ha atès a 35 persones, 6 d’elles per violències masclistes. 

Pel que fa al perfil de gent atesa al SIAD i al SAI en el que portem d’any, augmenten el percentatge d’atencions en menors de 29 anys. Ho fa en 5’3 punts percentuals, passant del 12’7% de persones ateses el 2018 pel SIAD, al 18% dels casos que han passat pel SIAD i el SAI fins el 31 d’octubre d’aquest any. 

El grup d’edat majoritari, però, és el de 30 a 45 anys, que representa un 39’1% de les persones ateses pels dos serveis aquest any, seguit de la franja de 46 a 65 anys amb un 37’1%. El percentatge de persones ateses d’entre 66 i 80 anys és del 5%. En aquestes tres casos, la proporció de persones ateses és inferior a les ateses pel SIAD durant el 2018.

Informa: S.Ruiz