Apareix un nou perfil d'adoptant que s'interessa pels animals més difícils

La Fundació Daina fa balanç de l'any 2019 i reconeix nous perfils d'adoptants, més sensibles als animals desafavorits, i nous casos d'abandonament. Gràcies a la campanya "Els que ningú vol", que compta amb suport veterinari per animals malalts o vells, s'han adoptat, en els tres centres d'acollida que gestiona l'entitat, 58 gossos i 11 gats. I la campanya "Confia en mi", ha facilitat l'adopció de 59 gossos i 5 gats amb problemes de comportament o manca de socialització. Extraordinàriament, l'entitat ha vist també un increment de l'adopció de les races anomenades potencialment perilloses. 96 d'aquests gossos han trobat llar en el marc de la campanya "Adopta un GPP", que ofereix assegurança de responsabilitat civil gratuïta durant un any i una reducció del preu del test psicològic i el de l'adopció.

Per altra banda, l'any passat ha estat especialment marcat per entrades d'animals procedents de comisos, concretament 21 gossos i 1 gat i d'altres que arriben des dels serveis socials municipals a causa de mort del propietari, maltractament o incapacitat per tenir-ne cura. Per aquest motiu han entrat 23 gossos nous i 14 gats. En aquest sentit Sílvia Serra, presidenta de la protectora d'animals de Mataró, reclama que l'administració pública doti d'uns centres específics per aquestes situacions.

Una altra problemàtica amb què es troba l'entitat és amb les colònies de gats. Només a Mataró s'han fet 241 castracions. Un servei que l'entitat ofereix de manera gratuïta i des d'on es demana més suport per part del consistori.
La protectora d'animals de Mataró ha recollit aquest 2019 un total de 190 gossos i 246 gats i n'han sortit 189 gossos i 251 gats.

Informa: J.Peñaranda