Les baixes laborals ja es poden tramitar des de l'hospital de Mataró

La mesura evita haver de demanar-les als centres d'atenció primària i alleugerir els ambulatoris d'aquest tipus de tràmits

Les baixes per ingrés ja es poden gestionar des del mateix hospital de Mataró. Amb aquest canvi, els pacients que ingressen al centre, tant si entren per la via d'urgències, com si ho fan a través d'una visita programada, podran tramitar la baixa laboral directament a l'hospital. Una tasca que fins ara s'havia de fer als centres d'atenció primària i que sovint havia d'anar a càrrec d'un familiar.

A banda de la comoditat, la mesura ha de servir per optimitzar el sistema, ja que permetrà agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a la primària per gestions d'aquest tipus, i millorar l'experiència del pacient i de l'entorn.

La baixa per incapacitat temporal la genera el mateix hospital quan es fa l'ingrés, si el pacient ho requereix, a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de 7 dies, el malalt encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, que té una validesa de 14 dies.

Tot i que aquest desplegament va començar a la Regió Sanitària Metropolitana Nord el febrer com a prova pilot, la implantació ha continuat aquesta tardor amb la incorporació de l'hospital mataroní. El Departament de Salut calcula que en el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l'atenció primària.

Informa: Ll. Martínez