La igualtat d'oportunitats, clau per optar a una vida saludable

El procés 'Agenda Urbana 2030' ha començat amb un debat sobre la salut més enllà de l'atenció sanitària

L'alimentació, les condicionals de treball, els factors socials o els estils de vida són determinants per tenir una bona salut. El debat 'La salut més enllà de l'atenció sanitària', realitzat aquest dimarts a la tarda a l'Espai Mataró Connecta, ha volgut posar sobre la taula tots aquests factors que van més enllà de l'atenció mèdica que es rep des dels CAPs o hospitals.

Des de la visió de diferents ponents vinculats a l'àmbit sanitari, l’acte ha volgut plantejar la salut des d'una mirada transversal. Han subratllat que les polítiques públiques juguen un paper clau per garantir la igualtat de condicions i d’oportunitats per optar a una vida saludable.

Josep Lluís de Peray, Consultor de Amb Salut: "El que fem quotidianament en una ciutat organitzada pot tenir un impacte sobre la salut d'una forma molt estreta. Com més allunyades del sistema de salut estiguin aquestes condicions, més impacte tindran".

Emili Burdoy, Director d’Atenció Primària del Consorci Sanitari del Maresme: "L'activitat física, juntament amb el tabac és un dels punts amb els quals ens hauríem de centrar més. Ho veiem en la població infantil".

Helena Díaz, Treballadora Social del CAP Rocafonda: "La igualtat d'oportunitats en salut va més enllà del sistema sanitari. És tenir una feina digna, un sostre, és tenir accés a un padró, a l'educació i a una alimentació sana".

Aquest ha estat el primer dels debats del procés de reflexió 'Mataró Agenda Urbana 2030'. Es preveu que els altres actes oberts a la ciutadania se celebrin durant els mesos de juny i juliol.