La detecció precoç de la Covid-19, un dels eixos d'acció dels CAP

Els Centres d'Atenció Primària actuen, des de fa unes setmanes, en la detecció precoç de la Covid-19 amb els testos PCR, una competència que fins ara només tenien els hospitals.

Des de l'inici de la pandèmia s'ha demanat reiteradament que aquelles persones que presentin símptomes que indiquin que podrien estar infectades per la Covid-19 no vagin als centres sanitaris, sinó que facin la consulta via telefònica. Tot i això el Centre d'Atenció als Usuaris i el sistema d'infermeria dels CAP, també actua com a filtratge per aquelles persones que arriben amb una simptomatologia respiratòria o patologia pròpia del coronavirus. Aquests pacients es deriven a les "consultes Covid" des d'on es donen les indicacions d'aïllament i s'envien ràpidament cap a casa. A partir d'aquest moment un equip es desplaça fins al domicili per realitzar el test PCR.

El model que utilitza els CAP per detectar la malaltia és el test PCR. El nom prové de les sigles en anglès de "Reacció en Cadena de la Polimerasa". Si s'està infectat, la prova detectarà l'ARN, el material genètic del virus, i donarà positiu. En cas contrari voldrà dir que no es pateix la malaltia. Es tracta d'una tècnica molt comuna als laboratoris que es basa en les característiques d'estabilitat de la calor de l'enzim polimerasa. Els testos tenen una durada d'entre 2 i 3 hores i el resultat també té aquest temps aproximat d'espera.

El material utilitzat per l'equip que dóna atenció a domicili es retorna a l'hospital i es desinfecta en unes sales habilitades per a fer-ne un nou ús.

Informa: J.Peñaranda