La contaminació de l'aire, responsable de més de 30.000 morts prematures anuals a Espanya

La contaminació de l'aire provoca més de 30.000 morts anuals prematures a Espanya segons informa l'Agència Europea de Medi Ambient. Els nivells de diòxid de Nitrogen (NO2), Ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10 i PM2.5) de Madrid, Barcelona i altres ciutats pròximes a l'àrea metropolitana com és Mataró, han sigut motiu perquè la Comissió Europea porti a Espanya davant el Tribunal de justícia de la Unió Europea per no respectar els límits de contaminació establers per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Finalitzant així la pròrroga que havia començat el 2015 a l'espera de polítiques per millorar la qualitat de l'aire.

Les partícules en suspensió de menys de dues micres i mig de diàmetre, com les que provenen dels motors Diésel, són les que penetren a les vies respiratòries i causen més morts prematures, més de 25.000 a tot Espanya. Segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) respirar aire contaminat es relaciona amb malalties respiratòries, com l'asma o la bronquitis crònica, cardiovasculars i, fins i tot, amb el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes d'1 a 14 anys. 

Les persones més vulnerables són aquelles que ja tenen una patologia respiratòria crònica i, sobretot, la població infantil. Segons ISGlobal el 33% dels nous casos d'asma infantil a Europa són atribuïts a la contaminació Atmosfèrica i fins a un 11% d'aquests nous casos es podrien prevenir cada any si els països europeus complissin les recomanacions de l'OMS pels nivells de contaminació. 

El 40% de les partícules contaminants provenen del trànsit. Els països del sud d'Europa com Espanya tenen una densitat de trànsit quatre vegades major que els països del Nord, com el Regne Unit. Des de la unitat d'Asma de l'Hospital de Mataró recomanen intentar evitar les zones més transitades i fer passejades per zones verdes.

Informa: J.Peñaranda