Jornada del Comitè d'Ètica del CSdM sobre decisions compartides

Tindrà lloc el dia 10 a l'Hospital i tractarà de la corresponsabilitat de les decisions entre metges i pacients. El president del Comitè, el metge Mateu Cabré, diu a l'Entrevista de Mataró Ràdio que 'actuem en conflictes de bioètica entre metge i pacient'

El metge Mateu Cabré, president del Comitè d'Ètica Assistencial del CSdM, durant l'Entrevista de Mataró Ràdio
El metge Mateu Cabré, president del Comitè d'Ètica Assistencial del CSdM, durant l'Entrevista de Mataró Ràdio

El Consorci Sanitari del Maresme compta per llei amb un Comitè d'Ètica format per professionals del sector sanitari i també dels usaris. El Comitè actua a petició d'alguna de les parts quan s'esdevé un problema amb un pacient que comporta un conflicte bioètic. 

Dr. MATEU CABRÉ, president Comitè Ètica Assistencial CSdM
La finalitat fonamental del Comitè d'Ètica és intentar resoldre o emetre recomanacions quan hi ha un conflcite ètic o de bioètica davant d'un problema específic d'un pacient. Llavors, tant el pacient o la seva família com un professional pot adreçar-se al Comitè d'Ètica per explicar el conflicte. La feina nostra, que es fa sempre amb consens, discuitim els pros i contres, els punt de vista de cadascú sobre el poblema i es donen les recomanacions. El Comitè no és executiu, només recomana perquè el professional o el ciutadà que s'ha queixat busqui una solució al conflicte.  

Dimecres dia 10 la sala d'actes de l'Hospital de Mataró acollirà la 4a Jornada del Comitè d'Ètica, que tractarà sobre les discrepàncies entre professionals i usaris i la corresponsabilitat en les decisions finals. Un altre aspecte serà el de l'autonomia, en el sentit de respectar les decisions en funció de l'evidència científica però també amb els valors i les creences dels malalts afectats.