Els CAP comencen a concertar visites presencials

Les noves tecnologies i l'internet han estat clau per atendre els pacients durant la pandèmia. La consulta telefònica s'ha multiplicat per més de 10 durant el punt més àlgid del confinament i també ha incrementat de manera significativa l'atenció domiciliària. Ara, en fase 1, els Centres d'Atenció Primària ja poden dir que estan tornant a una certa "normalitat". Xavier Jusmet, director de l'equip del CAP Ronda Prim, explica que la prioritat dels professionals ara és poder oferir atenció al centre a qualsevol pacient que vingui de forma urgent, un servei que durant la crisi de la Covid-19 es va centrar, sobretot, en els seus afectats. Un dels col·lectius que ja ha començat a ser atès presencialment és el de malalts crònics, que fins ara es feia per via telefònica. Jusmet explica que les consultes al CAP són segures i intenten que es facin de la manera més eficient possible.

Es demana que els pacients no s'adrecin directament al CAP per sol·licitar una visita. Seran els professionals qui es posaran en contacte amb ells per concertar la cita.

Els CAP han modificat la seva activitat incorporant tots els mitjans nous de comunicació que s'han posat a l'abast com l'eConsulta, La Meva Salut, el web o el telèfon. Recorden que encara és molt important que no es vagi als centres si no és estrictament necessari.

Informa: J.Peñaranda