33.600 maresmencs de més de 50 anys es fan la prova del càncer de colon

El 31 de març és el Dia Mundial Contra el Càncer de Colon. Cada any es diagnostiquen més de 6.000 casos a Catalunya. Una prova senzilla que es fa a casa permet la detecció precoç. Gràcies a la prova l'Hospital ha fet 800 colonoscòpies els últims 2 anys

Una imatge de l'interior de l'Hospital de Mataró
Una imatge de l'interior de l'Hospital de Mataró

El 31 de març és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon. Majoritàriament afecta persones de més de 50 anys. Amb més de 6.000 casos diagnosticats cada any, és el tumor més freqüent a Catalunya. 

SARA TANCO, infermera Programa Prevenció Càncer Colorectal CSdM
I el càncer colorectal és la segona causa de mort que tenim actualment. Així que és un càncer que, si es preveu amb antelació, molts tenen cura. Llavors, és molt important prevenir. 

Per a la prevenció es recomana una dieta rica en fibra i exercici físic, reduir el consum de carn vermella i alcohol i evitar el tabac. És molt important la detecció precoç. Cada dos anys, les persones d’entre 50 i 69 anys reben una carta per participar en el Programa de detecció precoç amb una prova senzilla que es fa a casa cada dos anys per detectar la possible presència de sang a la femta.  

SARA TANCO
En dos anys hem pogut enviar la carta a unes 80.000 persones. D’aquestes 80.000 persones encara hi ha un número bastant baixet de població que participa i per això animem a tothom per a que ho faci. Participen aproximadament uns 35.000 persones. I d’aquests persones, en dos anys hem pogut fer unes 800 colonoscòpies. I d’aquestes, el 70% tenia algun tipus de lesió.

En molts casos, la lesió consisteix en la presència de pòlips que es poden eliminar en el mateix moment de realitzar la colonoscòpia.