En funcionament la nova Ordenança de Civisme i Convivència

El document vol posar remei a molèsties no recollides en l'anterior ordenança

La nova Ordenança de Civisme i Convivència de Mataró ja està en funcionament des d'aquest dissabte. El document ha estat aprovat definitivament sense que s'hagi rebut cap al·legació durant el període de trenta dies d'exposició pública.

Les novetats que s'han introduït volen donar resposta a sensibilitats i demandes de la ciutadania que no es trobaven concretades a l'actual l'Ordenança de Civisme i que afectaven el normal desenvolupament de la convivència pública i veïnal.

La nova Ordenança també té la intenció de simplificar la normativa i posar-la en concordança amb altres reglaments que també incideixen en altres àmbits d'interacció social i de veïnatge com ara el soroll, la neteja o la tinença animal.

El consum d'alcohol a la via pública; les molèsties produïdes per persones i activitats; els usos inapropiats de l'espai públic; les conductes atemptatòries contra la dignitat de les persones, i els danys i el vandalisme a l'espai públic són les principals conductes incíviques detectades després d'un triple d'anàlisi i participació entre la demanda ciutadana, política i tècnica.

Partint d'aquesta anàlisi s'ha elaborat, les mesures s'endureixen, sobretot, per acabar amb el botellot i amb les molèsties a l'espai públic; i aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques. Al mateix temps dota la Policia Local de més instruments per prevenir i sancionar aquest tipus de conductes quan es produeixen.