Una nova regidoria i més àmbits d’actuació política per gestionar la crisi de la covid-19

Ajuntament de Mataró
Una nova regidoria i més àmbits d’actuació política per gestionar la crisi de la covid-19

El govern municipal ha presentat aquest migdia la reorganització del cartipàs per facilitar el desplegament de totes aquelles polítiques que han de permetre a la ciutat superar la crisi derivada de la covid-19. En aquest sentit es crearà una nova regidoria, la de Presidència i Qualitat Institucional, que encapçalarà Miquel Àngel Vadell i vetllarà pel compliment dels projectes estratègics de ciutat. Aquest nou càrrec farà que Vadell deixi la part d'Urbanisme que fins ara portava i aquesta vagi parar tota a mans de Núria Moreno. També es crearan més àmbits d'actuació política, dels 3 designats a l'inici de mandat, ara es passarà a 4, amb la creació de l'àmbit d'Innovació Social i Benestar de la Ciutadania. Totes aquestes modificacions les ha signat l'alcalde aquest mateix matí a través d'un decret.

Aquesta reorganització també implicarà altres ajustos com el canvi al capdavant de la cartera de Cultura, que ara portarà Xesco Gomar, deixant a la fins ara regidora, Maria José Pérez, com a adjunta a Cultura per les relacions amb les entitats culturals. Peréz ocuparà a partir d'ara la regidoria de Cooperació i desenvolupament.

Per altra banda, entre els canvis, el govern també proposa passar de 3 a 6 comissions informatives per tal de poder abordar el temes de ciutat de manera més detallada i participada amb els grups de l'oposició. La creació d'aquestes noves comissions haurà de ser aprovada en sessió plenària.

Els canvis en el cartipàs no representen cap canvi en les tinences d'alcaldia ni en la composició de la Junta de Govern. Tampoc comportaran un increment de la depesa dels costos del Govern municipal.

Informa: A.Gual