Un informe jurídic invalida un acord de ple sobre l'empadronament

Un informe jurídic sol·licitat pel PP i PxC tomba part de la proposta de resolució aprovada al ple de setembre per facilitar el dret a l’empadronament sense domicili fix. Així ho ha fet públic el govern, qui ja en el seu moment, va alertar que la proposta aprovada pels grups de CiU, ERC-MES, VoleMataró, CUP, ICV-EUiA, contenia dos punts que no s’ajustaven a la normativa vigent i per tant eren d’impossible compliment. El primer punt que entrava en conflicte demanava que un període d’un mes fos suficient per poder acreditar la residencia en un habitatge, quan la normativa indica que han de ser tres mesos, mentre que l’altre indicava que la caducitat d’aquest padró havia de ser la mateixa per a tothom, fet que no és possible ja que la llei indica que les persones de nacionalitat estrangera sense permís de residència han de renovar aquest document cada dos anys.

D’aquest informe també se’n desprèn que a Mataró s’han empadronat des del passat 2017 i a l’adreça de Benestar Social un total de 44 persones sense domicili fix. Per altra banda i responent directament al PP, també s'ha donat a conèixer que un total de 329 persones s'han empadronat a Mataró, des del passat 2017, sense haver d’acreditar la propietat o lloguer de l’habitatge, a través del procediment  d’empadronament “sense títol ocupació”. En aquest cas, s’explica que totes les sol·licituds es comproven “in situ” per part d’un inspector. L’informe també afirma que no es té constància sobre activitats delictives relacionades amb l’empadronament, tot i que la competència final en aquests casos és del Mossos d’Esquadra.

Informa: A.Gual