Tecnocampus compta amb un augment de pressupost pel 2018

Tecnocampus

La Fundació Tecnocampus Mataró - Maresme disposarà d'un pressupost de 18,5 milions d'euros per aquest 2018, gairebé 1 milió i mig més respecte l'any anterior. El Pressupost preveu inversions en el marc del pla estratègic Mataró 2022, articulat en quatre grans eixos. Entre ells hi destaquen el desenvolupament del districte Tecnocampus, el reforç del professorat i de suport a la docència o l'increment en un 7% de beques i ajuts. Així ho explica l'alcalde de Mataró i president del Tecocampus, David Bote.

Pel que fa a les aportacions de l’Ajuntament, està previst que es concentrin un any més en la devolució dels préstecs contrets per sufragar la construcció de la seu del TecnoCampus, inaugurat el 2010. Concretament, aquesta aportació serà de gairebé dos milions d’euros, similar a la del 2017. 

Quant a la xifra d’estudiants matriculats, la previsió és consolidar el fort creixement dels darrers anys, amb un total de 3.338 estudiants de grau, als qual cal afegir aproximadament 200 estudiants de postgrau i màster (alguns del quals comencen aquest gener, i tenen la matrícula oberta).

Informa: A.Gual