Noves ordenances, taxes i preus públics pel 2020

A partir d’aquest 2020 entren en vigor les noves ordenances, taxes i preus públics, aprovades amb els vots en contra de l’oposició abans d’acabar el 2019.

Unes ordenances fiscals que plantegen una pujada general dels impostos municipals, com l’IBI, la brossa, l’IAE o la taxa de guals. En conjunt, una família tipus pagarà aquest nou any una mitjana de 800 euros en impostos municipals, 50 euros més que aquest any.

El rebut de l'IBI puja fins a un 8 per cent. Així doncs, el rebut mig residencial actual de 445 euros passaria a 477 (uns 35 euros més que aquest any), amb algunes bonificacions. A més, els propietaris d’habitatges desocupats des de fa més de dos anys, hauran de pagar un 50 % més d’IBI.

La taxa de brossa domiciliària s’incrementa en un 5,3 %, el que representa un increment del rebut d’uns 5 euros i mig de mitjana, entre els 110 i els 130 euros.

L’Impost d’activitats econòmiques (IAE) també puja. L’Ajuntament el situa en el seu tipus màxim, el 3,8 per a aquest 2020.

La taxa de guals aplicarà l’últim tram acordat a les ordenances fiscals del 2017. D’aquesta manera, pel 2020 es torna a augmentar un 25% respecte l’any passat, completant aquest augment progressiu.

El tipus impositiu de les Plusvàlues s’augmenta fins el 18%. L’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana puja tres punts i mig respecte 2019. Es manté la bonificació en cas de cessió de l’habitatge habitual.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) també augmenta. De cara el 2020, l’impost es fixa en el 4%, el seu tipus màxim.

L’increment tributari està acompanyat d’un Pla de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari 2020-2023, segons el qual el 2020 caldrà fer front a un desajust pressupostari previst de 8,8 M €.